Ministerieel Besluit van 25 juli 2005
gepubliceerd op 18 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022644
pub.
18/08/2005
prom.
25/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JULI 2005. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vasstelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialistenen van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022373 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/05/2000 pub. 24/06/2000 numac 2000022375 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de verlenging van de erkening van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 15/04/2003 numac 2003022301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande geneesheren als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt velengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Sente, M., Kortrijk-Dutsel;

Dr. Van Duyse, J.-L., Grivegnée.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 april 2005.

Brussel, 25 juli 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^