Ministerieel Besluit van 25 juli 2012
gepubliceerd op 14 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agro

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024275
pub.
14/08/2012
prom.
25/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie


De Minister van Middenstand, K.M.O.'S, Zelfstandigen en Landbouw, Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 09/08/1997 numac 1997016175 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende oprichting van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat sluiten houdende oprichting van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie als wetenschappelijke inrichting van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997016306 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, artikel 3, 2° en 4° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2009, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2° van het ministerieel besluit van 22 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 september 2009, worden de woorden « Mevr. M.-L. Semaille » vervangen door de woorden « Mevr. A. Granados ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2012.

Brussel, 25 juli 2012.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^