Ministerieel Besluit van 25 juli 2012
gepubliceerd op 10 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012204473
pub.
10/08/2012
prom.
25/07/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » (Commissie afschotplan voor de jacht op edelhert) en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 1quater;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 22 april 1993 betreffende het afschotplan voor de jacht op edelhert, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004201832 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitters en ondervoorzitters van de technische comités en tot hernieuwing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201830 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2004 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan de leden van de Inspectie van Financiën, die ter beschikking gesteld zijn van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007202465 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Waalse Hoge Jachtraad type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2007 pub. 03/08/2007 numac 2007202463 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de Waalse Hoge Raad voor Natuurbescherming "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la N sluiten tot aanwijzing van de leden van de « Conseil supérieur wallon de la Chasse » (Waalse Hoge Jachtraad);

Gelet op het ministerieel besluit van 6 augustus 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007202561 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de "Commission de plan de tir à l'espèce cerf" en tot machtiging van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu sluiten tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als gewoon lid van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » : 1° ter vertegenwoordiging van de Afdeling Natuur en Bossen : a) M.Philippe Weinquin, directeur, rue du Carmel 1, B-6900 Marche-en-Famenne; b) M.René Dahmen, houtvester, Unter den Linden 5, B-4750 Elsenborn; c) Mevr.Nathalie Lemoine, houtvestster, rue de Neufchâteau 1, B-6820 Florenville; 2° ter vertegenwoordiging van de jagers op grof wild van het soort edelhert : a) M.Jean Speth, chemin du Bois Magonette 2A, B-1380 Lasne; b) M.Philippe Allard, rue du Cercle 255, B-6717 Post; 3° ter vertegenwoordiging van de « Conseil supérieur wallon de la Chasse » : a) M.Benoît Petit, rue Théodore Baron 38, B-5000 Namen; b) Mevr.Michelle Renward, Kortenbusch 31, te B-4730 Raeren.

Art. 2.De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangend lid van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » : 1° ter vertegenwoordiging van de Afdeling Natuur en Bossen : a) M.Léo Schlembach, directeur, avenue Mon Bijou 8, B-4960 Malmedy; b) M.Bernard Deom, directeur, Chaussée d'Arlon 50/1, B-6840 Neufchâteau; c) Mevr.Benardette Dekeyser, houtvestster, rue des Wez 4, B-5555 Bièvre; 2° ter vertegenwoordiging van de jagers op grof wild van het soort edelhert : a) M.Auguste Lapaille, route de Gohineaux 1, B-6880 Bertrix; b) M.Charles Wauters, chemin des Dames 15, B-4280 Hannut; 3° ter vertegenwoordiging van de « Conseil supérieur wallon de la Chasseuu » : a) M.Bertrand de Liedekerke Bertrand, Oudoumont 1, B-4537 Verlaine; b) M.Michel Joachim, rue Louis Happart 2, te B-4367 Crisnée.

Art. 3.De volgende personen worden respectievelijk als secretaresse en adjunct-secretaris van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » aangewezen : a) Mevr.Valérie Duran, attachée bij de « Direction de la Chasse et de la Pêche », avenue Prince de Liège, 7, B-5100 Jambes; b) M.Michel Villers, directeur bij de « Direction de la Chasse et de la Pêche », avenue Prince de Liège 7, B-5100 Jambes.

Art. 4.De leden van de Commissie worden aangewezen tot 30 juni 2013.

Bij overlijden of ontslag van een gewoon of een plaatsvervangend lid wijst de Minister een plaatsvervanger aan die zijn mandaat tot de hierbovenvermelde datum zal uitoefenen.

Art. 5.De directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu krijgt machtiging in de zin van artikel 4, § 5, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 22 april 1993 betreffende het afschotplan voor de jacht op edelhert.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 6 augustus 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/08/2007 pub. 22/08/2007 numac 2007202561 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de "Commission de plan de tir à l'espèce cerf" en tot machtiging van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu sluiten tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 25 juli 2012.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^