Ministerieel Besluit van 25 juli 2018
gepubliceerd op 20 augustus 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van sp

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018031742
pub.
20/08/2018
prom.
25/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031742

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


25 JULI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013018168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China sluiten betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1, 5 en 8, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001, en § 2, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 6, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 mei 2011, en artikel 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013018168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China sluiten betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende het feit dat het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137 van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen, ter kennis werd gebracht aan de bevoegde overheid in de tweede helft van de maand juli 2018 en dat het derhalve noodzakelijk is dat de door dit besluit voorgeschreven maatregelen onverwijld worden toegepast om de continuïteit van de betreffende controles en een uniforme toepassing binnen de Europese Unie te garanderen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het ministerieel besluit van 29 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013018168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China sluiten betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013018168 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China sluiten betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China, worden de woorden "1 augustus 2018" vervangen door de woorden "1 oktober 2018".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2018.

Brussel, 25 juli 2018.

D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^