Ministerieel Besluit van 25 juni 2001
gepubliceerd op 15 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en cultu

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2001007188
pub.
15/08/2001
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland


De Minister van Landsverdediging, Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland, Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland, wordt het bedrag van de vergoeding voor schoolkosten als volgt vastgesteld met ingang van 1 september 2000 : - voor het schooljaar 2000-2001 : 55 500 BEF.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2000.

Brussel, 25 juni 2001.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^