Ministerieel Besluit van 25 juni 2014
gepubliceerd op 02 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021094
pub.
02/07/2014
prom.
25/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 4, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, worden de meldingen "de heer J.- M. Gay, Directeur van de "Grand Curtius" te Luik" vervangen door de meldingen "de heer B. Van den Bossche, professor aan de "Université de Liège"".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2014.

Art. 3.De voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 juni 2014.

Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^