Ministerieel Besluit van 25 maart 1999
gepubliceerd op 06 oktober 1999

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014098
pub.
06/10/1999
prom.
25/03/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 MAART 1999. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Minister van Telecommunicatie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1998, houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op artikel 1, Besluit :

Artikel 1.De gele briefkaart voor binnenlandse dienst, waarop een postzegel zonder nominale waarde voorkomt met de Koninklijke Beeltenis Albert II, uitgegeven krachtens het voornoemd koninklijk besluit, zal gedrukt worden in het bruin door middel van het typografisch procédé.

Deze zegel heeft de waarde die overeenkomt met het tarief voor een genormaliseerde brief voor het binnenland.

Deze postwaarde zal onbeperkt geldig blijven.

Op deze briefkaart komt geen enkele administratieve tekst voor.

Art. 2.De oplage van deze briefkaart is bepaald in functie van de behoeften.

Art. 3.Deze postwaarde zal verkocht worden aan de prijs van 17 BEF (0,42 EUR); - op 10 en 11 april 1999 bij voorrang en ter gelegenheid van de voorverkoop van de postzegels « Europa », uitsluitend op volgende adressen : Lycée Technique R. Stiévenart rue de Valenciennes 58 7301 Hornu Cultureel Centrum Kerkplein 9160 Lokeren - vanaf 12 april 1999 : * in de 70 postkantoren met een filatelieloket; * in de 3 PHILAboetieks : - PHILAboetiek Brussel op de tussenverdieping van DE POST; - PHILAboetiek Mechelen aan het onthaal van de Postzegeldrukkerij; - Boetiek van het Postmuseum. * per briefwisseling bij de Dienst Verkoop van de Directie Postzegels & Filatelie.

Art. 4.De Gedelegeerd Bestuurder van DE POST is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 25 maart 1999.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^