Ministerieel Besluit van 25 maart 2016
gepubliceerd op 31 maart 2016

Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 ju

bron
vlaamse overheid
numac
2016035395
pub.
31/03/2016
prom.
25/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035395

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


25 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van d type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015036557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen sluiten houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 juni 2016


DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.3, 4.7.13, tweede lid en artikel 4.7.16, § 1;

Gelet op het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van d type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen sluiten, artikel 12.4.1 en 12.4.2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015036557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen sluiten houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen, artikel 68, derde lid;

Gelet op advies 59.009/1 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. Dit besluit en de volgende bepalingen treden in werking op 1 juni 2016: 1° artikel 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60 en 62 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015036557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen sluiten houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen; 2° artikel 2.1, 36°, en hoofdstuk 5, afdeling 4, onderafdeling 1 en 2, van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van d type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen sluiten; 3° artikel 12.2.1, 3°, van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van d type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen sluiten, wat betreft artikel 1, 3, 8°, artikel 5 en 30 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium.

Brussel, 25 maart 2016 De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^