Ministerieel Besluit van 25 mei 1999
gepubliceerd op 25 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het boekhoudkundig register van de granen

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999011213
pub.
25/08/1999
prom.
25/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 MEI 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het boekhoudkundig register van de granen


De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en de Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 10 juli 1956 betreffende de inmenging van inlandse tarwe en de bedrijvigheid der nijverheidsmaalderijen, der handelaars in inlandse tarwe en der gebruikers van tarwebloem, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1996 houdende algemene reglementering van de maalderijen en de handel in meel, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, 7°, en 8, 1°;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluiten :

Artikel 1.Het model van het boekhoudkundig register van de ongereinigde granen, bedoeld in de artikelen 3, § 1, 7°, en 8, 1°, van het koninklijk besluit van 10 april 1996 houdende algemene reglementering van de maalderijen en de handel in meel, is vastgesteld overeenkomstig de bijlagen I en II bij dit besluit.

Art. 2.Het model van het boekhoudkundig register van de gereinigde granen, bedoeld in de artikelen 3, § 1, 7°, en 8, 1°, van het voornoemde koninklijk besluit van 10 april 1996, is vastgesteld overeenkomstig de bijlagen III en IV bij dit besluit.

Brussel, 25 mei 1999.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^