Ministerieel Besluit van 25 mei 2016
gepubliceerd op 26 oktober 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029477
pub.
26/10/2016
prom.
25/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029477

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van de kwalificatieniveaus A. AANGESTELD NAVORSER : BOUCHER Q., MICHEL J., GILSON F., BARTHELEMY., LI S.,DUPREZ M.E., DUBOIS L. B. EERSTAANWEZEND ONDERZOEKSLOGISTIEKER : VANDE VYVER O., MARCHI B., URGEGHE L., THILLOU C. C BEVOEGD VEKLAARD NAVORSER : QUEECKERS P. toegekend aan de voornoemde personen waarvan de namen en bekwaamheidsbewijzen in de bij dit besluit gevoegde tabel vermeld zijn.

Art. 2.De datum van erkenning van het niveau wordt voor elke persoon naast zijn naam bepaald onder de rubriek "datum van niveau".

Op dezelfde datum wordt de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de twee voorafgaande kolommen.

Brussel, 25 mei 2016.

Jean-Claude MARCOURT


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^