Ministerieel Besluit van 25 mei 2018
gepubliceerd op 05 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2018012349
pub.
05/06/2018
prom.
25/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012349

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


25 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën


De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de artikelen 5, 7° en 46, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 juli 2008, 25 mei 2009 en 2 september 2011;

Gelet op het voorstel van de Beheerscommissie van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, geformuleerd tijdens haar vergadering van 11 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2018, Besluit :

Artikel 1.De bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 juli 2008, 25 mei 2009 en 2 september 2011, wordt vervangen door de in dit besluit opgenomen bijlage.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 23 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten tot vastelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA) wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.

Art. 4.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 mei 2018.

Z. DEMIR

Bijlage Tarief voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën A. Leeszalen Toegang . . . . . gratis Duplicaat van de lezerskaart . . . . . € 5,00 B. Reproducties 1. Reproducties aangevraagd in de leeszaal a) Digitale reproducties o Digitale reproductie van een origineel document .. . . . € 0,50/blz. o Reproductie van een bestaand digitaal bestand (kaart, plattegrond of affiche) . . . . . € 5,00/bestand b) Papieren reproducties o Afdruk op papier A4, zwart-wit .. . . . € 0,60/blz. o Afdruk op papier A4, kleur . . . . . € 1,00/blz. - De klant doet zelf de opzoekingen in de leeszaal. - Alle digitale reproducties worden aangeleverd via internet in grijstinten of in kleur in formaat JPG 300 DPI. - Digitale reproducties en afdrukken worden gemaakt in functie van de beschikbaarheid van personeel en materiaal in de leeszaal. - Foto's zonder flits die met inachtneming van het leeszaalreglement worden gemaakt door de lezer zelf of een beroepsfotograaf zijn gratis. - Elke andere aanvraag is op bestelling (zie verder). 2. Reproducties aangevraagd op afstand 2.1.Forfaitair bedrag voor een basisopzoeking met inbegrip van: o de digitale kopie van een origineel (papieren) document op formaat A4 of A3 van 1 tot maximaal 10 bladzijden. o of de digitale kopie van een bestaand bestand o de administratieve afhandeling van de bestelling en de kost voor maximum 30 minuten opzoekingswerk o de facturatie o de aanlevering via internet a) Opzoeking en reproductie van gedigitaliseerde documenten Kaart/plattegrond/affiche .. . . . € 15,00 stuk Andere documenten . . . . . € 10,00 per akte/stuk b) Opzoeking en reproductie van originele (papieren) documenten Per document .. . . . € 40,00 2.2. Meerkosten o Origineel document met meer dan 10 blz.

A4 of A3 . . . . . € 0,50/extra blz. o Opzoekingswerk langer dan 30 minuten . . . . . € 60,00 per uur Elke begonnen kwartier wordt aangerekend. o Afdruk op papier A4, zwart-wit . . . . . € 0,60/blz. o Afdruk op papier A4, kleur . . . . . € 1,00/blz. o Afdruk op papier A3, zwart-wit . . . . . € 1,20/blz. o Afdruk op papier A3, kleur . . . . . € 2,00/blz. o Kopie op Cd-Rom of DVD . . . . . € 10,00 per Cd-Rom of DVD o Verzendingskosten (post) . . . . . werkelijke kost - Alle digitale reproducties worden aangeleverd via internet in grijstinten of in kleur in formaat JPG 300 DPI. - Voor alle andere vragen om reproducties (microfilms, films, digitale audiobestanden, andere formaten, andere resoluties, enz.) die niet in deze lijst voorkomen wordt een bestek gemaakt.

C. Opzoeken van inlichtingen zonder aanlevering van reproducties Het opzoeken van inlichtingen wordt gefactureerd aan een uurtarief van € 60. Elk begonnen kwartier wordt aangerekend.

D. Gebruiksretributie 1. Gedrukte of digitale publicatie .. . . . € 30,00/illustratie 2. Uitzending, film, reportage op televisie, radio, multimedia, website of in de bioscoop .. . . . € 50,00/illustratie Wetenschappelijke niet-commerciële publicaties kunnen worden vrijgesteld mits het Rijksarchief voorafgaand toelating heeft verleend en een exemplaar van de betrokken publicatie werd overhandigd.

De gebruiksretributie verleent geen vrijstelling van eventuele auteursrechten.

E. Archiefbehandeling 1. Verpakking in zuurvrije dozen en mappen, en etikettering (materiaal en werk inbegrepen) .. . . . € 70/strekkende meter (meting gebeurt voor de behandeling) 2. Verpakking in zuurvrije dozen en mappen, en etikettering per strekkende meter, met opmaak van een inventaris (materiaal en werk inbegrepen) .. . . . € 150/strekkende meter (meting gebeurt voor de behandeling) 3. Levering van voorbedrukte etiketten in standaardformaat (105x70 mm voor archiefdozen en 70x42 mm voor mappen) - met een minimum van 100 etiketten per bestelling : € 0,10/etiket 4.Schimmelmonsters : op bestek, voor administraties waar het Rijksarchief toezicht mag op uitoefenen. 5. Gebruik van de vrachtwagen, met chauffeur en bijrijder o per dag .. . . . € 1.000 o per halve dag . . . . . € 500 F. Verhuur van lokalen Het Rijksarchief stelt meerdere zalen ter beschikking voor seminaries, recepties, vergaderingen, opleidingen, tentoonstellingen, enz. De website www.arch.be (rubriek "Praktische info"/"Onze leeszalen" ) geeft in detail de huurmogelijkheden en vermeldt de contactgegevens voor aanvraag van een bestek op maat, evenals de modaliteiten voor de huur, en de beschikbaarheid.

G. Geleide bezoeken Geleid bezoek aan een Rijksarchief (na reservatie bij de betrokken vestiging) . . . . . € 80/uur (voor een groep van maximaal 20 personen) H. Andere prestaties Voor alle prestaties die niet in deze lijst zijn opgenomen wordt een bestek opgemaakt.

I. Betalingsherinnering Wanneer de betaling 30 kalenderdagen na het verzenden van de betalingsuitnodiging nog niet is voldaan, wordt een herinnering verstuurd. Wanneer geen reactie volgt op de eerste herinnering wordt iedere maand een herinneringsbrief gestuurd.

Herinneringskosten . . . . . € 10,00/herinnering Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 25 mei 2018.

Z. DEMIR


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^