Ministerieel Besluit van 25 november 2008
gepubliceerd op 03 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013556
pub.
03/12/2008
prom.
25/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer vallen (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 42, gewijzigd bij de wet van 3 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002 en van 21 januari 2004;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007 betreffende de risicogroepen in de ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden;

Gelet op de aanvraag en het advies van het Paritair Comité voor het vervoer van 16 oktober 2007;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gedaan op 16 oktober 2008, Besluit :

Artikel 1.De ondernemingen voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer vallen worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Brussel, 25 november 2008.

Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000; Wet van 7 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005;

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;

Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002;

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^