Ministerieel Besluit van 25 november 2008
gepubliceerd op 11 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014348
pub.
11/12/2008
prom.
25/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk belsuit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 48.1, gewijzigd bij het koninklijk belsuit van 18 september 1991, Besluit :

Artikel 1.De bevoegdheidsdelegatie voor het geven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer, voorzien in artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt toegekend aan de ambtenaren, dossierverantwoordelijken minstens houders van de titel van attaché van de Dienst Uitzonderlijk vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Art. 2.De bevoegdheidsdelegatie die overeenkomstig artikel 1 toegekend wordt, wordt eveneens toegekend aan de hiërarchische oversten van de met deze machtiging beklede ambtenaar.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 20 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer sluiten houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer wordt opgeheven.

Art. 4.Dit artikel treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 november 2008.

De Staatssecretaris voor Mobiliteit, B. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^