Ministerieel Besluit van 25 november 2010
gepubliceerd op 06 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024461
pub.
06/01/2011
prom.
25/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, artikel 3, § 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen, artikel 1, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2009, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in e) worden de woorden « Jan Ypermanziekenhuis Ieper : - Platteeuw, Yves, Ieper;» vervangen door de woorden « Jan Ypermanziekenhuis Ieper : - De Ridder, Koen, Ieper; »; 2° in e) worden de woorden « Stedelijk Ziekenhuis Roeselare : - Heytens, Kristof, Hooglede;» vervangen door de woorden « Stedelijk Ziekenhuis Roeselare : - Wydaeghe, Dominiek, Roeselare; »; 3° in e) worden de woorden « Heilig Hart Roeselare : - Lepoutre, Filip, Roeselare;» vervangen door de woorden « Heilig Hart Roeselare : - Herpoel, Rosine, Deerlijk; - Lepoutre, Filip, Roeselare; »; 4° in e) worden de woorden « KGW St.-Augustinus Veurne : - Decoene, Benny, Veurne; » vervangen door de woorden « KGW St.-Augustinus Veurne : - Bacqué, Natasha, Middelkerke; ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 oktober 2010.

Brussel, 25 november 2010.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^