Ministerieel Besluit van 25 november 2010
gepubliceerd op 14 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031569
pub.
14/12/2010
prom.
25/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van Openbaar Ambt, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op het artikel 24, lid 4, 2°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op het artikel 24, lid 3, 2°;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2010 Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 november 2010, Besluit :

Artikel 1.Een forfaitaire vergoeding van 375 EUR per vergadering wordt toegekend aan de voorzitter van de evaluatiecommissies en de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Een forfaitaire vergoeding van 250 EUR per vergadering wordt toegekend aan de leden van die commissies.

Art. 3.De bedragen voorzien aan artikelen 1 en 2 van dit besluit worden gekoppeld aan de schommelingen van de spilindex 138,01.

Brussel, 25 november 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^