Ministerieel Besluit van 25 oktober 1999
gepubliceerd op 29 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 19

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016347
pub.
29/10/1999
prom.
25/10/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 1999. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016177 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwali sluiten houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee, inzonderheid op het artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016177 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwali sluiten houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gegeven op 26 juni 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat een echtverklarings- en bemonsteringsdocument op de markt gebracht wordt, maakt de bepalingen van het ministerieel besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016177 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwali sluiten houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee, onbruikbaar, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 2 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016177 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwali sluiten houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag daarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 oktober 1999.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^