Ministerieel Besluit van 25 oktober 1999
gepubliceerd op 29 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologisch toezicht op de beslagen in het kader van de residuen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016348
pub.
29/10/1999
prom.
25/10/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 1999. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologische toezicht op de beslagen in kader van de residuen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologisch toezicht op de beslagen in het kader van de residuen


De Minister van Middenstand en Landbouw, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, het koninklijk besluit van 25 oktober 1995 en de wetten van 5 februari 1999;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd door de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van het epidemiologische toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, registratie en toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 1999 houdende bijzondere maatregelen van het epidemiologische toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologische toezicht op de beslagen in kader van de residuen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologisch toezicht op de beslagen in het kader van de residuen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gegeven op 26 juni 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat het op de markt brengen van slachtvarkens het onderwerp zijn van nieuwe echtverklarings- en bemonsteringsmaatregelen;

Overwegende dat de rundersector niet meer het onderwerp maakt van een verdenking van dioxinecontaminatie, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologische toezicht op de beslagen in kader van de residuen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologische toezicht op de beslagen in kader van de residuen is opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 25 oktober 1999.

J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^