Ministerieel Besluit van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 01 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cu

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021557
pub.
01/12/2001
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021215 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van het personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 1998, 23 september 1999 en 4 oktober 2001;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 5 december 2000 uitgebracht door het Basisoverlegcomité van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 9 april 2001;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 mei 2001, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021215 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden sluiten genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van het personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 26 augustus 1998 en 20 oktober 1999, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van het personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 1998, 23 september 1999 en 4 oktober 2001, worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel : - 2 van de 6 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13B; - 7 van de 21 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; - 4 van de 10 betrekkingen van adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke inrichtingen worden bezoldigd in de weddenschaal 10C; - 1 van de 2 betrekkingen van vertaler-revisor wordt bezoldigd in de weddenschaal 10C; - de betrekking van industrieel ingenieur kan bezoldigd worden in de weddenschaal 10C; - de betrekking van programmeringsanalist kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28L; - 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend boekhouder kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28D; - 1 van de 3 betrekkingen van eerstaanwezend maatschappelijk assistent kan bezoldigd worden in de weddenschaal 28F; - 1 van de 2 betrekkingen van eerstaanwezend directiesecretaris wordt bezoldigd in de weddenschaal 28B; - 3 van de 10 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; - 4 van de 17 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30F; - 5 van de 17 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30H; - 2 van de 17 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30I; - 4 van de 13 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42C; - 3 van de 13 betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42D; - 1 van de 13 betrekkingen van beambte wordt bezoldigd in de weddenschaal 42E. Technisch personeel : - 1 van de 2 betrekkingen van hoofdtechnicus kan bezoldigd worden in de weddeschaal 22B. Meesters-, vak- en dienstpersoneel : - de betrekking van vakman kan bezoldigd worden in de weddenschaal 30J of in de weddenschaal 30G; - 5 van de 10 betrekkingen van geschoold arbeider worden bezoldigd in de weddenschaal 42E. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 4 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001021553 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, met uitzondering van de bepalingen betreffende eerstaanwezend boekhouder en klerk die uitwerking hebben met ingang van 1 september 1999.

Brussel, 25 oktober 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^