Ministerieel Besluit van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 19 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van he

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003014
pub.
19/01/2012
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003195 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van sluiten tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, inzonderheid artikel 413quinquies, § 2, Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003195 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van sluiten, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om zitting te hebben, vanaf 1 september 2011, in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 : - De heer NAISSE, Pierre W.D.Y. G., gewestelijke directeur invordering te Charleroi; - Mevr. DETILLOUX, Marie-Jeanne Y.G., gewestelijke directeur invordering interimaris te Luik; - De heer SCHEERLINCK, Willy F.D., gewestelijke directeur invordering interimaris te BrusseI; - De heer DE ROP, Marc P., gewestelijke directeur invordering te Antwerpen; - De heer POPPE, Erwin-Jan, gewestelijke directeur invordering interimaris te Gent; - De heer VERSTRAETEN, Albert E.L., gewestelijke directeur invordering te Leuven.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003195 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van sluiten tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, wordt opgeheven.

Brussel, 25 oktober 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^