Ministerieel Besluit van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 19 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003015
pub.
19/01/2012
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoe sluiten tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid artikel 84octies, § 2, Gelet op het ministerieel besluit van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoe sluiten, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen om zitting te hebben, vanaf 1 mei 2011, in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde : - De heer MALEMPRE, Jacques H.L.G., gewestelijke directeur te Luik; - De heer BOUFFIOULX, Jean-Pierre P.F., gewestelijke directeur te Bergen; - De heer HENRY, Arthur M., gewestelijke directeur interimaris te Namen; - De heer BUYSSCHAERT, Marcus E.M.C., gewestelijke directeur te Brussel I; - De heer VAN NUFFEL, Eddy J., gewestelijke directeur te Brussel II; - De heer DEBRUYNE, Johan N.M., gewestelijke directeur interimaris te Antwerpen; - De heer TRYBOU, Michel A., gewestelijke directeur interimaris te Brugge; - De heer DE BOCK, Frank H.A., gewestelijke directeur interimaris te Gent; - De heer JACOBS, Eric P.P.J.L., gewestelijke directeur te Hasselt; - De heer MULLEMAN, Georges F., gewestelijke directeur interimaris te Mechelen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/03/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2009 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoe sluiten tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking, komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt opgeheven.

Brussel, 25 oktober 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^