Ministerieel Besluit van 25 september 2018
gepubliceerd op 03 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014069
pub.
03/10/2018
prom.
25/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014069

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


25 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel


De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVII.39, vierde lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018;

Overwegende dat het onderzoek van het dossier dat door de "Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen" werd voorgelegd, aantoont dat aan de voorwaarden van artikel XVII.39, vierde lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht is voldaan, Besluit : Enig artikel. De "Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen", afgekort "FVF", ondernemingsnummer 0408.383.064, wordt erkend om te kunnen optreden als groepsvertegenwoordiger van K.M.O.'s in een rechtsvordering tot collectief herstel van schade geleden door haar leden.

Brussel, 25 september 2018.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^