Ministerieel Besluit van 25 september 2018
gepubliceerd op 16 november 2018

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018014730
pub.
16/11/2018
prom.
25/09/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014730

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » (code 741200S32D2), gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, de artikelen 47, 49 en 137;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs, artikel 10;

Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, de artikelen 1, 37, tweede lid, 2°, 39, 85, § 1, 121, 157, 171 en 172;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het gunstig advies van de Raad van bestuur van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" (Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs), gegeven op 5 juni 2018;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie, gegeven op 28 juni 2018, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » (code 741200S32D2), alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Dertien onderwijseenheden waaruit de afdeling bestaat, worden gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en achttien onderwijseenheden worden gerangschikt op het gebied van de talen, letteren en vertaalkunde van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs bepaald in het pedagogisch dossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » (code 741200S32D2) is het « « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » van het hoger onderwijs voor sociale promotie ».

Art. 3.De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 januari 2020.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdeling van « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » (code 741200S32D1).

Art. 4.Het ministerieel besluit van 20 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018031805 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » , gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs sluiten tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van toeristische gids - gewestelijke gids » (code 741200S32D2), gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type, wordt ingetrokken.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018.

Brussel, 25 september 2018.

I. SIMONIS, Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^