Ministerieel Besluit van 25 september 2020
gepubliceerd op 28 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 maart 2006 betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen o

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020043393
pub.
28/10/2020
prom.
25/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043393

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


25 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa sluiten betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR)


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de artikelen 37 en 107 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 24/07/2003 numac 2003015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. sluiten tot oprichting van een coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van een ondersteunende permanente dienst B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa sluiten betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR);

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 september 2019;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 5 februari 2020;

Gelet op het protocol van onderhandelingen 2020/05 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, gesloten op 30 juni 2020;

Gelet op het protocol nr. 2020/03 van Sectorcomité V, gesloten op 16 juni 2020;

Gelet op het advies nr. 67950/2 van de Raad van State, gegeven op 16 september 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit van 21 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa sluiten betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa-DIR) wordt opgeheven.

Brussel, 25 september 2020.

P. DE CREM


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^