Ministerieel Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 17 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011219
pub.
17/05/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie


De Minister van Middenstand, Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, inzonderheid op artikel 11, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het akkoord van de Minister van Economie, gegeven op 25 april 2005, Besluit :

Artikel 1.De heer Marc Van Biesbroeck wordt aangeduid als secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 april 2005.

S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^