Ministerieel Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 20 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011220
pub.
20/05/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2005 pub. 09/02/2005 numac 2005011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten, tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, worden de woorden : « 5037 Devripom t S.C.R.L. à Wangenies. 5073 Centragro S.C.R.L. à Estinnes-au-Mont. » vervangen door de woorden : « 5108 Devripom S.C.R.L. à Wangenies 5110 Centragro S.C.R.L. à Estinnes-au-Mont. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^