Ministerieel Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 26 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022367
pub.
26/05/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000022785 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002022923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Inwendige Geneeskunde-Geriatrie-Intensieve Zorgen, « Clinique de l'Europe, Cité Saint-Michel », Brussel;

Inwendige Geneeskunde, Neuropsychiatrie, « Groupe hospitalier la Ramée-Fond'Roy », Brussel.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2005.

Brussel, 26 april 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^