Ministerieel Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 11 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022369
pub.
11/05/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie sluiten betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 6, lid 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 27 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 2004 betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie sluiten betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 juni 2001 en 9 januari 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 december 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 1 april 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 15 oktober 2004 betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren het systeem ter financiering van de opsporing van boviene spongiforme encefalopathie volledig heeft gewijzigd;

Overwegende dat het bedrag dat vermeld is in artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie sluiten betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie niet langer overeenstemt met de reële kostprijs van de BSE-opsporingstest, dat de lijst van lidstaten van de Europese Unie waaruit de desbetreffende slachtrunderen afkomstig zijn niet meer overeenstemt met de huidige lijst van lidstaten waarvan de overheid niet bijdraagt in de financiering van de opsporing;

Overwegende dat de overheidsbijdrage in de financiering van de opsporing van BSE voortaan door de Europese Commissie in alle lidstaten gelimiteerd is om concurrentievervalsing te voorkomen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie sluiten betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 28 juni 2001 en 9 januari 2002 wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 december 2004.

Brussel, 26 april 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^