Ministerieel Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 11 april 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011158
pub.
11/04/2006
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van de toestand der te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1923;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1924 houdende algemeen reglement der te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens;

Gelet op het algemeen reglement der te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens, van 30 juni 1924, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het voorstel van de Bestuurscommissie, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor het jaar 2005 : 1° hoofdcontroleur : de heer Croux, François, geboren op 23 september 1946;2° controleurs : de heren : Crommen, Hubert, geboren op 18 oktober 1947, Dosogne, Alain, geboren op 15 november 1957, Hanssens, Patrice, geboren op 31 maart 1974, Jazwa, Daniel, geboren op 25 juli 1957, Rivas, Francisco, geboren op 9 augustus 1960 en Scholtissen, Joseph, geboren op 4 december 1953.

Art. 2.De directeur van de Proefbank voor vuurwapens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^