Ministerieel Besluit van 26 april 2011
gepubliceerd op 29 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003177
pub.
29/04/2011
prom.
26/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2011. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (5) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (6);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :

Destination

Longueur - Largeur (en mm)

Bestemming

Lengte - Breedte (in mm)

Cigares vendus à la pièce

72

10

Stuksgewijs verkochte sigaren

72

10

Cigares logés en emballages de :

Sigaren in verpakkingen van :


2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces

340

15

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks

340

15

Cigarettes logées en emballages de :

Sigaretten in verpakkingen van :


19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces

170

12

19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 en 30 stuks

170

12

50 et 100 pièces

260

12

50 en 100 stuks

260

12

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van :


2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g

170

12

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g en 70 g

170

12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g

260

12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g

260

12

170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g

340

15. ». 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1 000 g

340

15. »


.

Art. 2.Artikel 33, lid 1, c) van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : « c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 500, 600, 650 of 1 000 gram. »

Art. 3.Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 60.Elke verpakking van rooktabak moet netto 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 500, 600, 650 of 1 000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. »

Art. 4.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011003040 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de belastingschaal « A.Sigaren », worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° in de belastingschaal « B.Sigaretten », worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3° in de belastingschaal « C.Rooktabak voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak », worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2011.

Brussel, 26 april 2011.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(3) Belgisch Staatsblad van 31 januari 2011;(4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(5) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (6) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^