Ministerieel Besluit van 26 april 2011
gepubliceerd op 02 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 65 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011149
pub.
02/05/2011
prom.
26/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2011. - Ministerieel besluit nr. 65 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister voor Ondernemen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt erkend onder het nummer voor haar naam, met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in de artikelen 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

387

SA DB DEVELOPPEMENT

Rue Achille Fiévez 14a

1474 Ways

N° d'entreprise / Ondernemingsnr. :

0436.189.204


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 26 april 2011.

Brussel, 26 april 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^