Ministerieel Besluit van 26 april 2011
gepubliceerd op 29 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018160
pub.
29/04/2011
prom.
26/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


26 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 5, eerste lid;

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 5, § 2, ingevoegd bij de wet van 21 december 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 9, Besluit : Enig artikel. Worden erkend vanaf 1 mei 2011 om de taken uit te voeren opgenomen in artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : 1° Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Technologie & Voeding - Agrotechniek Burgemeester Van Gansberghelaan 115 9820 Merelbeke-Lemberge;2° Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) Département Productions et Filières Unité machines et infrastructures agricoles chaussée de Namur 146 5030 Gembloux. Brussel, 26 april 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^