Ministerieel Besluit van 26 april 2018
gepubliceerd op 07 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015 houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van d

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011920
pub.
07/05/2018
prom.
26/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011920

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 1997 voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200685 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200684 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh bank


Bij ministerieel besluit van 26 april 2018, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003, houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wordt de op 18 december 2015 aan de Northwester 2 NV verleende machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh bank gewijzigd. Deze wijziging is gericht op het aanpassen van één van de gebruiksvoorwaarden, zijnde de compensatie in milieuvoordelen.

Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), (02/773.21.35, info@mumm.ac.be) en bij het directoraat- generaal Leefmilieu (02/524.97.97, info@milieu.belgie.be).


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^