Ministerieel Besluit van 26 april 2018
gepubliceerd op 24 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018031732
pub.
24/08/2018
prom.
26/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031732

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


26 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 60;

Gelet op het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 25/04/2018 numac 2018040121 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, begrotingsartikel GE0-1GHD2AB-WT, basisallocatie GD329;

Gelet op bijlage VIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015, 13 maart 2015, 3 juli 2015, 2 oktober 2015, 4 december 2015, 18 december 2015, 18 maart 2016, 29 april 2016, 4 mei 2016, 15 juli 2016, 14 oktober 2016, 5 mei 2017, 16 juni 2017, 27 oktober 2017, 22 december 2017, 19 januari 2018 en 23 maart 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 april 2018, Besluit :

Artikel 1.Het totale aantal subsidiabele uren gastopvang voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 wordt vastgelegd op 48.027 uur.

Art. 2.De uren, vermeld in artikel 1, worden per erkende dienst voor gastopvang toegewezen als volgt :

Erkennings- nummer

Beheersinstantie

Dienst voor gastopvang

Regio

Maximale aantal subsidiabele uren gastopvang per dienst

GO 001

Landelijke Thuiszorg vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Hospitaalstraat 15/2 3740 Bilzen

Genk Hasselt Leuven

19.031

GO 002

Landelijke Thuiszorg vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Leuven Brussel Aalst

14.104

GO 003

Landelijke Thuiszorg vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal

Nonnenstraat bus 2 2200 Herentals

Antwerpen Mechelen Turnhout

14.892

Totale aantal subsidiabele uren

48.027


Art. 3.De laatste schijf van de subsidie kan worden verminderd met een bepaald percentage à rato van de mogelijke overschrijding van het totale beschikbare budget.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 26 april 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^