Ministerieel Besluit van 26 augustus 1996
gepubliceerd op 24 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1998027166
pub.
24/03/1998
prom.
26/08/1996
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


26 AUGUSTUS 1996. Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989 en 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1° en 2°bis;

Gelet op de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen, inzonderheid op artikel 1;

Overwegende dat het Gewest zich met specifieke middelen moet uitrusten om de weggebruikers meer veiligheid te bieden, met name door de verwezenlijking van homogene dienstenniveaus en inrichtingen opdat ze hun gedrag kunnen aanpassen aan de mogelijke aanwezigheid van andere weggebruikers;

Overwegende dat dat doel bereikt kan worden door de indeling van de openbare wegen in functionele categorieën;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën, Besluit : Enig artikel. Het stuk van de N25 tussen Graven (avenue d'Ursel) en Waver (chemin du Vieusart) wordt uitzonderlijkerwijs en voorlopig bij de RGG III ingedeeld.

Namen, 26 augustus 1996.

M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^