Ministerieel Besluit van 26 augustus 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2016011364
pub.
09/09/2016
prom.
26/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011364

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING


26 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016


De Minister van Duurzame Ontwikkeling, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op basisallocatie 25.55.42.34.50.02;

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 11, § 1, vierde streepje, vervangen bij de wet van 30 juli 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling";

Gelet op de beslissing van de jury van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" die samengekomen is op 8 maart 2016;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, gezien het gaat om bepalingen met een louter formeel karakter, Besluit :

Artikel 1.De "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 wordt toegekend aan volgende personen: 1° Mevrouw Jill Peeters;2° Mijnheer Jean-Christophe Lamy;3° Mijnheer Felice Gasperoni;4° Mevrouw Hilde Walschaerts;5° Mijnheer Jean-Pierre Jacqmin;6° Mijnheer Stijn van Baarle.

Art. 2.Een bedrag van duizend euro (1.000 euro) is verleend, in het kader van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016, aan volgende personen: 1° Mevrouw Jill Peeters - Oude Molen 21, 2580 Putte (IBAN BE28 6451 0149 9320);2° Mijnheer Jean-Christophe Lamy - Capouilletstraat 31, 1060 Sint-Gillis (IBAN BE36 2100 1493 1281);3° Mijnheer Felice Gasperoni - Auguste Reyerslaan 52, 1044 Brussel (IBAN BE80 0910 1046 1477);4° Mevrouw Hilde Walschaerts - Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel (IBAN BE78 3751 1173 5086);5° Mijnheer Jean-Pierre Jacqmin - Auguste Reyerslaan 52, 1044 Brussel (IBAN BE80 0910 1046 1477);6° Mijnheer Stijn van Baarle - Benoit Hanssenslaan 32, 1800 Vilvoorde (IBAN BE47 3300 2554 2780). Het volledig bedrag van zesduizend euro (6.000 euro) bedoeld in alinea 1 is ingeschreven op basisallocatie 25.55.42.34.50.02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2016.

Art. 3.De voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 26 augustus 2016.

M.-C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^