Ministerieel Besluit van 26 januari 2000
gepubliceerd op 08 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015022
pub.
08/03/2000
prom.
26/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling per directie of dienst van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking


De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999 houdende het organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking;

Gelet op het advies van de Directieraad voor het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking gegeven op 12 oktober 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 november 1999;

Gelet op het overleg tussen de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretarissen bevoegd voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De hierna vermelde betrekkingen die tussen ( ) staan zijn uitdovingsbetrekkingen, die worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan. § 2. De hierna vermelde betrekkingen die tussen [ ] staan zijn betrekkingen van de personeelsformatie, die slechts kunnen worden voorzien wanneer de betrekkingen uit § 1 worden afgeschaft.

Art. 2.De betrekkingen van de personeelsformatie worden wat betreft het Secretariaat-generaal verdeeld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 9.Het ministerieel besluit van 24 juni1993 tot vaststelling van de interne structuur van het Algemeen Bestuur van Ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven.

Art. 10.Het ministerieel besluit van 14 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 30/05/1998 numac 1998015050 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 26 januari 2000.

L. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^