Ministerieel Besluit van 26 januari 2016
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2013 tot de benoeming van de leden van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2016018069
pub.
05/02/2016
prom.
26/01/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018069

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


26 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013012234 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot de benoeming van de leden van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen


De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende de reorganisatie van de Raad van de gelijke kansen van mannen en vrouwen, artikel 26/3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2010.

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013012234 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot vastelling van de samenstelling van de leden van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 24 november 2015.

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013012234 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten houdende de vastelling van de leden van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 24 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : in de bepaling onder 6° worden de woorden "Dheedene, Niki" vervangen door de woorden "Van Nuffel, Katrien" en de woorden "Vidal, Maarten" worden vervangen door de woorden "Dheedene Niki".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Brussel, 26 januari 2016.

Mevr. E. SLEURS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^