Ministerieel Besluit van 26 juli 2006
gepubliceerd op 11 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesie-reanimatie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022779
pub.
11/08/2006
prom.
26/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JULI 2006. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesie-reanimatie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2 bis, § 1, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende vrouwelijke leden beschikken;

Gelet op het feit dat indien er zich een wijziging voordoet in de ledensamenstelling van de voordragende instanties, met name een verhoging van het aantal vrouwelijke leden, onmiddellijk een ministerieel besluit tot wijziging van onderhavig ministerieel besluit zal opgesteld worden, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Franstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesie-reanimatie : 1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Dr.Collard Edith, Anhee;

Dr. De Kock Marc, Chaumont-Gistoux;

Dr. Barvais Luc, Wemmel;

Dr. Ewalenko Patricia, Dilbeek;

Dr. Brichant Jean-François, Liège;

Dr. Lamy Maurice, Esneux. 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Dr.Delbrouck Didier, Mouscron;

Dr. Demeere Jean-Luc, Meise;

Dr. Evrard Anne-Marie, Faimes;

Dr. Hendrickx Philippe, Lasne;

Dr. Jaucot Joseph, Namur;

Dr. Van Obbergh Luc, Kraainem.

Art. 2.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesie-reanimatie : 1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Dr.Vandermeersch Eugene, Tielt-Winge;

Dr. Van Gerven Elke, Oud-Heverlee;

Dr. Herregods Luc, Kluisbergen;

Dr. Versichelen Linda, Gent;

Dr. Vercauteren Marcel, Edegem;

Dr. De Hert Stefan, Rumst;

Dr. Camu Frederic, Aalst;

Dr. Van De Velde Anne Irma, Dilbeek. 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Dr.Carlier Stefaan, Kortrijk;

Dr. De Wilde Philippe, Ronse;

Dr. Heylen Rene, Genk;

Dr. Himpe Dirk, Schilde;

Dr. Jamaer Luc, Kortessem;

Dr. Mergaert Carine, Waregem;

Dr. Verbeke Jan, Aalst;

Dr. Nackaerts Geert, Oostende.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 september 2006.

Brussel, 26 juli 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^