Ministerieel Besluit van 26 juni 2001
gepubliceerd op 11 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand

bron
ministerie van justitie
numac
2001009556
pub.
11/07/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 508/2, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor de juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek, Besluit :

Artikel 1.Erkenning wordt verleend aan de volgende organisaties : 1. « Service Droit des Jeunes Namur », waarvan de zetel gevestigd is te Namen;2. « Verbraucherschutzzentrale, VoE », waarvan de zetel gevestigd is te Saint-Vith.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 juni 2001.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^