Ministerieel Besluit van 26 juni 2003
gepubliceerd op 08 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014181
pub.
08/08/2003
prom.
26/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2003. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal


De Minister belast met Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart, inzonderheid op artikel 5, § 1, gewijzigd door de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de slotcoördinatie op de luchthaven Brussel-Nationaal sluiten betreffende de slotcoördinatie op de luchthaven Brussel-Nationaal, inzonderheid op artikel 2;

Overwegende dat de v.z.w. « Brussels Slot Coordination », voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door de verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van « slots » op communautaire luchthavens;

Besluit :

Artikel 1.De v.z.w. « Brussels Slot Coordination » (identificatienummer 21983/2001), waarvan de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, luchthaven Brussel-Nationaal, oude Terminal, wordt aangesteld tot coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 juni 2003.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^