Ministerieel Besluit van 26 juni 2017
gepubliceerd op 10 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017012905
pub.
10/07/2017
prom.
26/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012905

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


26 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 9 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het BNIP Luchthaven, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Besluit : Enig artikel. Het BNIP Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 26 juni 2017.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^