Ministerieel Besluit van 26 juni 2017
gepubliceerd op 07 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van bijlage 30 bij het Waals Toerismewetboek

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204068
pub.
07/08/2017
prom.
26/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204068

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot vervanging van bijlage 30 bij het Waals Toerismewetboek


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het Waals Toerismewetboek, artikel 609, Besluit :

Artikel 1.In het Waals Toerismewetboek wordt bijlage 30 vervangen door de bijlage die bij dit besluit wordt gevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Namen, 26 juni 2017.

R. COLLIN

Bijlage Bijlage 30 - Tot bepaling van het type, de kwaliteit, van het meubilair en materiaal die gesubsidieerd kunnen worden (artikel 610.MB van het Waalse Toerismewetboek) Onderstaande types meubilair en materiaal kunnen met name gesubsidieerd worden :

Types

Aard

Meubilair voor onthaal

Onthaaldesk en stoelen

Salon (tafel en zetels)

Vaste en/of verplaatsbare staanders

Oplichtend mededelingenbord

Expostand/zonnetent

Materiaal voor onthaal

Televisie voor de permanente uitzending van toeristische informatie, cd-speler, dvd-lezer en -schrijver

Overhead en scherm voor de verwezenlijking en/of de projectie van een audiovisuele montage en toebehoren

Meubilair voor beheer

Bureaus

Bureaustoelen

Kasten

Rek voor de toeristische documentatie

Tafels en stoelen voor de vergaderzaal

Vitrine

Winkelrekken

Beheersmateriaal

Server gegevensbank en toebehoren, met aangepaste configuratie voor dagelijkse taken

Informaticameterieel (hardware, software en toebehoren) met aangepaste configuratie voor dagelijkse taken (pc, draagbare computers, tablets en gelijkgesteld)

Printer/fotokopieertoestel multifunctioneel (functies fax, scanner, printer en kopieerder)

Fotoapparaat/digitale camera

Telefooncentrale, Wifi access point en telecomtoestellen (gsm, smartphones en gelijkgesteld)

Materiaal voor downloaden en opslaan van audio- en videobestanden

Registratiekassa, compatibel met statistiek- en ticketverkoopinstrument van het Commissariaat-generaal voor Toerisme

GPS

Ieder ander meubilair voor onthaal of beheer of materieel voor onthaal of beheer, behoorlijk verantwoord en aanvaard door het Commissariaat-generaal voor Toerisme en goedgekeurd door de Minister.

De lijst kan aangepast worden om rekening te houden met de toekomstige technologische ontwikkelingen


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel van 26 juni 2017 tot vervanging van bijlage 30 bij het Toerismewetboek.

Namen, 26 juni 2017.

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^