Ministerieel Besluit van 26 maart 2012
gepubliceerd op 04 april 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014102
pub.
04/04/2012
prom.
26/03/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2012. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen


De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen, artikelen 3, § 1 en 6, §§ 1 en 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007014096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van nieuwe leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten houdende aanduiding van nieuwe leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen;

Overwegende het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend te Chicago, op 7 december 1944, en goedgekeurd bij de wet van 30 april 1947, inzonderheid op bijlage I;

Overwegende het feit dat het mandaat van de huidige leden toegekend bij ministerieel besluit van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007014096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten en 31 augustus 2009 afloopt op 3 april 2012, Besluit :

Artikel 1.De Sectie luchtvaartgeneeskunde, bedoeld in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van burgerlijke luchtvaartuigen is, voor een periode van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, samengesteld uit de volgende leden : Dr. Demaret, Berthe, avenue des Eperons d'Or 6, 1050 Bruxelles;

Dr. Meuris, Brigitte, Sint-Annastraat 79, 3090 Overijse;

Dr. Panneels, Jan, Wijngaardlaan 19, 1970 Wezembeek-Oppem;

Dr. Rigo, Daniel, rue de la Providence 35B, 6041 Gosselies;

Dr. Vanbrabant, Marina, Kampenhoutsebaan 34, 1982 Elewijt;

Dr. Vanden Bemden, Stéphane, Lt. Philippartstraat 17, 1820 Melsbroek;

Dr. De Geyter, Brigitte, avenue des Eglantines 13B, 1410 Waterloo;

Dr. Despeghel, Rudy, D. Teniersstraat 33, 1980 Eppegem.

Art. 2.De Beroepscommissie, bedoeld in artikel 6 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 juni 2002 is, voor een periode van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, samengesteld uit de volgende leden : Franstalige Beroepscommissie Effectieve leden Voorzitter Dr. Flion, André, avenue du Castel 30, 1200 Bruxelles.

Leden Dr. De Bast, Johan, avenue des Marnières 13, 1325 Dion-Valmont;

Dr. Vancutsem, Claude, rue de la Hisque 27, 1367 Ramillies.

Plaatsvervangers Dr. De Roy, Luc, avenue Seigneurie 12, 1300 Wavre;

Dr. Hinnekens, Philippe, avenue de Beersel 34, 1180 Bruxelles;

Dr. Schmitz, Eric, chemin de la Bruyère 2, 4801 Verviers.

Nederlandstalige Beroepscommissie Voorzitter Dr Vandenbosch, Paul, F. Loriestraat 44, 1500 Halle.

Leden Dr Van Dessel, Franciscus, Blokmeers 22, 1790 Hekelgem;

Dr Willems, Paul, Oude Mechelsebaan 272, 3201 Langdorp.

Plaatsvervangers Dr Brisaert, Gilbert, Dworpsestraat 82-84, 1651 Lot-Beersel;

Dr Mortier, Noël, Sterrebeekstraat 84, 1930 Zaventem;

Dr Vastesaeger, Jozef, Dynastiestraat 108, 1982 Elewijt.

Art. 3.Opgeheven worden : 1° het ministerieel besluit van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007014096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen;2° het ministerieel besluit van 31 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van nieuwe leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen sluiten houdende aanduiding van nieuwe leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 4 april 2012.

Brussel, 26 maart 2012.

Mevr. J. MILQUET M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^