Ministerieel Besluit van 26 november 1997
gepubliceerd op 05 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014260
pub.
05/12/1997
prom.
26/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


26 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


De Staatssecretaris voor Veiligheid, Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 40bis, 3, ingevoegd bij koninklijk besluit van 25 maart 1987 en artikel 41.3.2., gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 1987;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 april 1980 en 25 maart 1987;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het akkoord van de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit : Enig artikel. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 maart 1987, wordt het zinsdeel « deze moeten voorzien zijn van reflecterende produkten » vervangen door het volgende zinsdeel : « deze moeten voorzien zijn : - hetzij van reflecterende produkten; - hetzij van een eigen verlichting in de rode rand; - hetzij van de twee middelen samen. ».

Brussel, 26 november 1997.

J. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^