Ministerieel Besluit van 26 november 1998
gepubliceerd op 28 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016334
pub.
28/11/1998
prom.
26/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, inzonderheid op Hoofdstuk II van Titel II;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op de voordrachten gedaan door de Hoge Raad van de Middenstand en door de vaste commissie « Kamers van Ambachten en Neringen », Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot werkende leden van de Nationale Coördinatie- en Controlecel : 1° als vertegenwoordigers van de nationale interprofessionele federaties : De heren : Delbecque Pierre; Marstboom Eduard;

Matton Stefaan;

Wambersie Christophe; 2° als vertegenwoordigers van de Kamers van Ambachten en Neringen : Mevr.Colson Petra;

De heer Morette Jean-Michel; 3° als vertegenwoordigers van de Minister : De heren : Andre Michel; Jodts Filiep.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Nationale Coördinatie- en Controlecel : 1° als vertegenwoordigers van de nationale interprofessionele federaties : De heer Delhonte Jean-Pol; Mevr. De Mey Veerle;

Mevr. Penne Katrien;

De heer Wilkin Jacques; 2° als vertegenwoordigers van de Kamers van Ambachten en Neringen : Mevr.Pardons Fabienne;

De heer Vandenabeele Frans; 3° als vertegenwoordigers van de Minister : Mevr.Loppart Lysiane;

De heer Wolfs Edwin.

Art. 3.Wordt benoemd tot voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel : De heer Matton Stefaan.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 26 november 1998.

K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^