Ministerieel Besluit van 26 november 1999
gepubliceerd op 22 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024074
pub.
22/12/1999
prom.
26/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid, en Leefmilieu, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8;

Overwegende dat het Comité voor Farmaceutische Specialiteiten, opgericht bij richtlijn 75/319/EEG, een advies heeft uitgebracht waarin de schrapping van de registraties van de farmaceutische specialiteiten die de volgende actieve bestanddelen bevatten, wordt aanbevolen : amfepramone, clobenzorex, fenproporex, mefenorex, norpseudoefedrine, fendimetrazine en fentermine;

Overwegende dat deze aanbeveling gebaseerd is op het feit dat deze geneesmiddelen therapeutisch ondoeltreffend zijn en dat, bijgevolg, de baat / risico balans negatief is;

Overwegende dat het nodig is om deze maatregelen uit te breiden tot de magistrale en officinale bereidingen die tenminste èèn van de volgende grondstoffen bevatten : amfepramone, clobenzorex, fenbutrazaat, fenproporex, mazindol, mefenorex, norpseudoefedrine, fendimetrazine, fenmetrazine, fentermine, propylhexedrine, Besluit :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die tenminste één van de volgende bestanddelen bevatten, is geschorst voor een periode van twee jaar : - amfepramone - clobenzorex - fenbutrazaat - fenproporex - mazindol - mefenorex - norpseudoefedrine - fendimetrazine - fenmetrazine - phentermine - propylhexedrine.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking 3 maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 26 november 1999.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^