Ministerieel Besluit van 26 november 2006
gepubliceerd op 07 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006023275
pub.
07/12/2006
prom.
26/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 NOVEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid artikel 3, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2006 houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren, inzonderheid artikel 2, Besluit : Enig artikel. Worden erkend als vereniging voor de bestrijding van dierenziekten, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2006 houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren : 1. de vereniging « Dierengezondheidszorg Vlaanderen », afgekort « DGZ Vlaanderen », met zetel te 9031 Drongen, Deinse Horsweg 1;2. de vereniging « Association régionale de Santé et d'Identification animales », afgekort « ARSIA », met zetel te 5590 Ciney, allée des Artisans 2. Brussel, 26 november 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^