Ministerieel Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024398
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022401 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie, Besluit : Enig artikel. Het enig artikel van het ministerieel besluit van 7 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 mei 2003 en 15 december 2006, wordt vervangen als volgt : « Enig artikel. Worden benoemd tot leden van het college van geneesheren voor het centrum voor chronische nierinsufficiëntie : Dr. Boey, Olivier, 9052, Zwijnaarde;

Dr. Bosmans, Jean-Louis, 2530 Boechout;

Dr. De Meester, Johan, 9100 Sint-Niklaas;

Dr. De Moor, Bart, 3550 Heusden-Zolder;

Dr. Gastaldello, Karine, 1000, Brussel;

Dr. Jadoul, Michel, 1030 Schaarbeek;

Dr. Levtchenko, Elena, 3020 Herent;

Dr. Marchal, Martine, 1330, Rixensart;

Dr. Nortier, Joëlle, 1020 Laken;

Dr. Van Audenhove, An, 1701, Dilbeek;

Dr. Van Biesen, Wim, 9200 Dendermonde;

Dr. Weekers, Laurent, 4130, Esneux. » Brussel, 26 november 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^