Ministerieel Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024399
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen sluiten betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022410 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022406 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor geriatrie type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie, Besluit : Enig artikel. Het enig artikel van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 mei 2003 en 15 december 2006, wordt vervangen als volgt : « Enig artikel. Worden benoemd tot leden van het college van geneesheren voor de dienst radiotherapie : Dr. Burette, Richard, 1180 Ukkel;

Dr. De Ridder, Mark, 1780 Wemmel;

Dr. Jansen, Nicolas, 4031 Angleur;

Dr. Lievens, Yolande, 1000 Brussel;

Dr. Remouchamps, Vincent, 5150 Soye;

Dr. Stellamans, Karin, 8880 Sint-Eloois-Winkel;

Dr. Van Den Weyngaert, Danielle, 8380 Zeebrugge;

Dr. Weltens, Caroline, 3120, Tremelo. » Brussel, 26 november 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^