Ministerieel Besluit van 26 november 2014
gepubliceerd op 24 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2014 - januari 2015

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007485
pub.
24/12/2014
prom.
26/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2014 - januari 2015


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955 en 27 december 1961, het koninklijk besluit van 15 oktober 1963, de wetten van 10 juni 1970, 13 november 1974, 13 juli 1976, 22 juli 1980, 24 juli 1981, 28 december 1990, 20 mei 1994, 26 maart 1999, 22 maart 2001, 2 augustus 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005 en 26 april 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger sluiten betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, de artikelen 4, 5, 6 en 7, Besluit :

Artikel 1.De beoogde examens betreffende de wezenlijke kennis, de werkelijke kennis en de grondige kennis van de tweede landstaal bedoeld in de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, zullen plaatsvinden vanaf 16 december 2014, voor wat betreft de zittijd van december 2014 - januari 2015.

Art. 2.De personen hernomen op de lijst van de bij dit besluit gevoegde bijlage worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissies voor de in artikel 1 bedoelde taalexamens.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 16 december 2014.

Brussel, 26 november 2014.

S. VANDEPUT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 26 november 2014 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2014 - januari 2015 1° Voorzitter (a) Werkelijk : Generaal-majoor van het vliegwezen Jan HENNES (b) Plaatsvervangers: Kolonel stafbrevethouder Axel DESFOSSES Kolonel Michel DIRICKX 2° Ondervoorzitters Fregatkapitein vlieger stafbrevethouder Gilles COLMANT Luitenant-kolonel stafbrevethouder Erik CLAESSEN Luitenant-kolonel militair administrateur Bernard CLOSSON Luitenant-kolonel stafbrevethouder Karin DE BRABANDER Geneesheer Luitenant-kolonel Brigitte DE GEYTER Luitenant-kolonel stafbrevethouder An DE SMEDT Luitenant-kolonel Peter HAST Luitenant-kolonel stafbrevethouder Frédéric LINOTTE Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Joris VAN BELLE 3° Militaire leden Majoor stafbrevethouder Sandra BERTOCCHI Majoor Thierry BUYLE Majoor vlieger Frédéric DETAILLE Kapitein-commandant Wim CORTEN Kapitein-commandant van het vliegwezen Els DE CUYPER Luitenant-ter-zee eerste klasse Marc EVRARD Kapitein-commandant Dirk PARMENTIER Luitenant-ter-zee eerste klasse Peter SAMYN Kapitein-commandant Stéphane VAN BELLE Kapitein van het vliegwezen Christophe BOUCHAR Kapitein van het vliegwezen Vincent CORDIER Kapitein Nele DE RIJCK 4° Burgerleden (a) Voor de examens over de Franse taal: De heer André BOTTE, Chemin des villas 10, 5170 LUSTIN De heer Hugo MARQUANT, Naamse vest 174, 3000 LEUVEN Mevr.Christine PIEN, Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen Kwartier Meerdaalbos, Naamsesteenweg 100, 3053 OUD-HEVERLEE De heer Eric BASTIN, Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1040 BRUSSEL De heer Paul VAN SIMAEYS, Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 BRUSSEL De heer Jean-Louis HOEZ, Koninklijke School voor Onderofficieren, Luikersteenweg 371, 3800 SINT-TRUIDEN (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Mevr.Nathalie DE SCHEPPER, Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 BRUSSEL De heer Johnny LASSAUT, Rue du Centre 29, 5560 HULSONNIAUX Madame Arletta VANSCHOONBEEK, Koninklijke School voor Onderofficieren, Luikersteenweg 371, 3800 SINT-TRUIDEN De heer Johan LINSKENS, Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1040 BRUSSEL Mevr. Judy TRUYENS, Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 BRUSSEL Mevr. Nancy VAN DEN EYNDEN, Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Everestraat 1, 1140 BRUSSEL 5° Examinatoren Mevr.Nathalie CALLENS, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School Mevr. Mieke VANDERSTEENE, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School De heer Edwin COOLENS, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School De heer Johan DE SMET, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School De heer Jean HARGOT, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School De heer Thierry STAINIER, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School De heer Christian STEEN, Taalcentrum, Koninklijke Militaire School 6° Aanvullende leden geneesheren Geneesheer Kolonel Guy BORGERS Geneesheer Kolonel stafbrevethouder Philippe HINNEKENS 7° Aanvullende leden katholieke aalmoezeniers (a) Voor de examens over de Franse taal : Aalmoezenier eerste klasse Michel QUERTEMONT (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Aalmoezenier eerste klasse Hendrik HESIUS 8° Aanvullende leden protestante aalmoezeniers (a) Voor de examens over de Franse taal : Aalmoezenier eerste klasse Jean CORNEZ (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Opperaalmoezenier Donald CASTELEIN 9° Aanvullende leden morele consulenten (a) Voor de examens over de Franse taal: Morele Consulent eerste klasse Guy GUSTIN (b) Voor de examens over de Nederlandse taal: Morele Consulent hoofd van dienst Annie VAN PAEMEL Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 26 november 2014 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2014 - januari 2015. Brussel, 26 november 2014.

S. VANDEPUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^